Aplinkosauga

Bendrovė „Inchcape Motors“, atsižvelgdama į Europos Sąjungos direktyvos 2000/53/EC reikalavimus ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, daug dėmesio skiria eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymui šalyje, taip prisidėdama prie aplinkosaugos.

Demontuotojams

Visa informacija demontuotojams apie transporto priemonių ir jų dalių konstrukciją, dalių pakartotinį panaudojimą, transporto priemonėse esančias pavojingas medžiagas ir jų pašalinimą saugiais būdais transporto priemonių demontavimo metu, teikiama oficialioje pagrindinių pasaulio automobilių gamintojų konsorciumo sukurtos IDIS („International Dismantling Information System“) sistemos svetainėje www.idis2.com. Ši informacija taip pat teikiama visuose naujų automobilių pardavimų salonuose.

Savininkams

Eksploatuoti netinkamų „Ford“, „Hyundai“, „Jaguar“, „Land Rover“, „Range Rover“, „Mazda“ ir „Mitsubishi“ M1 ir N1 kategorijų transporto priemonių savininkai gali atiduoti automobilius utilizavimui. Jeigu utilizuojama transporto priemonė turi visus pagrindinius agregatus ir mazgus, ši paslauga transporto savininkui nieko nekainuoja.

LR Atliekų tvarkymo įstatyme nustatyta, kad atliekų turėtojas privalo eksploatuoti netinkamas transporto priemones perduoti tvarkyti. Jis tai gali padaryti šiais būdais (pasirinktinai):
1) pristatyti į vieną iš eksploatuoti netinkamų transporto priemonių priėmimo vietų (Sąrašas) (http://autotvarkymas.lt/entp-turetojams/);
2) atiduoti jas transporto priemonių gamintojui ir (ar) importuotojui;
3) perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui (Sąrašas) (http://www.am.lt/VI/index.php#a/3618).

 

„Inchcape Motors“ rūpinasi visų su įmonės veikla susijusių procesų ekologiškumu ir stengiasi užtikrinti aukščiausią atliekų tvarkymo lygį. Viena iš sričių, susijusių su automobilių aptarnavimu, – alyvos. Susipažinkite su informacija apie galimą alyvų atliekų žalą aplinkai ir jų tvarkymą – pavojai ir tvarkymas (PDF)