Facebook Youtube
(8 52) 168 226 Vilniuje
(8 37) 409 112 Kaune
(8 46) 347 568 Klaipėdoje
Paskambinkite man

Aplinkosauga

aplinkosauga

Švaresnė gamta
MŪSŲ TIKSLAS!

„Hyundai“ tikslas yra žalia ir švari gamta, ir šio tikslo bendrovė siekia jau daugelį metų. Taupydama žemės išteklius, saugodama gamtą ir neleisdama kauptis atliekoms, „Hyundai Motor Company“ visose savo gamyklose sumažino į atmosferą išmetamų teršalų kiekį ir įdiegė antrinio žaliavų panaudojimo procedūras. „Hyundai“ korporacija buvo viena iš pirmųjų automobilių gamintojų, įsipareigojusių naudoti tik vandens pagrindu pagamintus dažus ir nenaudoti gamyboje kenksmingų medžiagų (pavyzdžiui, kadmio). Visose „Hyundai“ gamyklose nutekamieji vandenys valomi taip efektingai, kad išvalytą vandenį galima gerti.

„Hyundai“ nuolat siekia automobilių ekonomiškumo ir žingsnis po žingsnio artėja prie automobilių, visiškai neteršiančių aplinkos ir naudojančių atsinaujinančius energijos šaltinius.

„Hyundai“ korporacija skyrė daug lėšų moksliniams tyrimams ir bandymams, ieškodami galimybių naudoti alternatyvius energijos šaltinius: elektrą, kuro elementus ir hibridines technologijas.

Tuo pačiu metu bendrovė stengiasi gaminti kuo lengvesnius automobilius, didindama variklių naudingo darbo koeficientą deginant degalus.
Naujos bendrovės technologijos padeda taupyti gamtos išteklius ir mažina automobilių poveikį gamtai.

„Hyundai“ bendrovė efektingai sumažino CO2 kiekį išmetamosiose dujose

Nepriklausomų ekspertų ataskaitos rodo, kad „Hyundai“ sumažino savo automobilių išmetamų CO2 dujų kiekį ir pasiekė lygį, kuris yra beveik per pusę žemesnis, nei visos automobilių pramonės vidurkis. Pagal ataskaitas, „Hyundai“ turi puikias galimybes iki 2015 m. pasiekti, kad visų bendrovės gaminamų automobilių vidutinis išmetamų CO2 dujų kiekis sumažėtų iki 130 g/km; būtent tokia riba yra numatyta Europos Sąjungos reikalavimuose.

2009 m. spalio mėnesį Europos transporto ir aplinkosaugos asociacija (T&E) paskelbė tyrimų ataskaitą, kurioje analizuojama, kaip sekėsi didžiausiems automobilių gamintojams mažinti CO2 kiekį išmetamosiose dujose Europoje 2007-2008 metais. Šioje ataskaitoje teigiama, kad „Hyundai“, sumažinusi savo automobilių išmetamų CO2 dujų kiekį 7,6% (nuo 161 g/km iki 149 g/km), užima trečią vietą. T&E duomenimis visų automobilių gamintojų šio rodiklio vidurkis siekė tik 3,3%. 2010 m. lapkričio mėn. paskelbtais T&E duomenimis, bendras CO2 dujų išmetimo kiekis 2009 metais sumažėjo 5,1%.

Pagal „JATO Dynamics“ ataskaitą, „Hyundai“ automobilių, parduotų Europoje 2009 m. sausio – birželio mėnesiais, išmetamų CO2 dujų vidurkis sumažėjo 12,8%, lyginant su tuo pačiu 2008 m. laikotarpiu. Bendras 25 automobilių gamintojų šio rodiklio vidurkis siekė tik 6,2%. „JATO Dynamics“ duomenimis, 2009 m. parduotų „Hyundai“ automobilių išmetamų CO2 dujų vidurkis buvo 138,8 g/km (2008 m.- 151,6 g/km).

„Hyundai“ hibridinių automobilių kūrimo etapai

1995             Kūrimo pradžia
2000             Pradedamas gaminti „Accent“ HEV, pagaminama bandomoji partija.
2004             Pradedamas gaminti „Getz“ HEV, bandomoji partija perduodama Korėjos vyriausybei.
2005-2008    Valstybinėms Korėjos įmonėms perduota 1410 hibridinių automobilių „Accent“ HEV.
2009             Pradedama serijinė „Elantra” LPI (Liqufied Petroleum Injection – suskystintų naftos dujų įpurškimas) gamyba.
2010             Numatyta pagaminti 30 000 hibridinių automobilių.
2018             Numatyta pagaminti 500 000 hibridinių automobilių iki 2018 m.

Kurdama ir gamindama automobilius, bendrovė įvertina galimybę juos perdirbti

„Hyundai“ automobiliai yra lengvai išardomi į sudedamąsias dalis, o visi jų komponentai paženklinti standartus atitinkančiomis žymomis rūšiavimui, kad juos būtų lengviau perdirbti ir dar kartą panaudoti žaliavas. Gaminant plastmasines detales ar kitus sudėtingus elementus, pirmenybė teikiama konstrukcijoms iš vienos medžiagos, kad vėliau, pasibaigus gaminio tarnavimo laikui, jį būtų galima lengviau perdirbti.

Tai leidžia nuolat didinti antrinį plieno, stiklo ir plastmasių panaudojimą gaminant automobilius. „Hyundai“ remiasi naujausiomis ekologinės politikos rekomendacijomis: ateityje automobilių gamyboje turi būti naudojama vis daugiau perdirbtų medžiagų, kiek įmanoma mažinant naujų žaliavų naudojimą gamybos procese, kartu mažinant ir gamybos atliekas.

Visų „Hyundai Motor Company“ gamyklų veikla atitinka Tarptautinės standartų organizacijos (ISO) standartų reikalavimus, tai patvirtina gamykloms išduotas ISO 14001 sertifikatas. Visos gamyklos nuolat siekia mažinti vandens sąnaudas, vis daugiau naudoti perdirbtų medžiagų, nebenaudoja medžiagų, turinčių chromo ir gyvsidabrio junginių.