Facebook Youtube
(8 52) 168 226 Vilniuje
(8 37) 409 112 Kaune
(8 46) 347 568 Klaipėdoje
Paskambinkite man

Techninė pagalba

Jeigu skambinate avarinei pagalbai, praneškite šiuos automobilio techninės priežiūros knygelės arba registracijos liudijimo duomenis:

  • automobilio savininko pavardė ir adresas,
  • automobilio vairuotojo pavardė ir adresas,
  • automobilio registracijos numeris ir registravimo data,
  • techninės priežiūros centro, kuriame buvo atlikta paskutinė techninė priežiūra, duomenys,
  • nurodykite gedimą,
  • nurodykite automobilio buvimo vietą.

„Hyundai“ avarinės pagalbos paslaugos sąlygos (pdf)

autoabi_LT

„Hyundai“ 24 valandų pagalbos linijos paslaugos ir sąlygos

Operatoriaus paslaugos:
- atsiliepimai į skambučius „Hyundai“ 24 valandų linija;
- klientų konsultavimas.

Automobilio vilkimas, jeigu netikėtam techniniam gedimui galioja Gamintojo garantija (tik Lietuvoje, Estijoje, Latvijoje)
Nemokamo vilkimo paslauga į artimiausias įgaliotąsias dirbtuves arba saugomą automobilių stovėjimo aištelę, jeigu automobilio techniniam gedimui galioja Gamintojo garantija, suteikiama tuo atveju, jeigu automobilio techninė būklė neleidžia nuvažiuoti iki artimiausių remonto dirbtuvių. Jeigu gedimui negalioja garantija, automobilio vilkimas yra mokamas.

Automobilis yra velkamas nemokamai, jeigu yra galiojanti Gamintojo garantija, o netikėtas techninis gedimas kilo ne dėl paties vairuotojo kaltės ar neatsargumo, bei tuo atveju, jeigu konkretus įvykis ar gedimas nėra išbrauktas iš garantijos. Jeigu gedimui negalioja Gamintojo garantija, automobilio vilkimo paslauga yra mokama.

Pagalbos paslauga suteikiama tik tam automobiliui, kuris nurodytas šioje garantinės priežiūros knygelėje. Pagalbos paslaugos tiekėjas turi teisę patikrinti garantinę priežiūros knygelę, kad įsitikintų garantijos galiojimu.

Pakartotinė pagalbos paslauga tam pačiam automobiliui, pakartotinai atsiradus tam pačiam gedimui, yra mokama.