Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

 

 1. KAM SKIRTA ŠI PRIVATUMO POLITIKA?

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) apibrėžia ne tik sąlygas, kurių privalo laikytis visi interneto svetainės www.inchcape.lt (toliau – Interneto svetainė) lankytojai, UAB „Inchcape Motors“ (toliau – Inchcape) paslaugų gavėjai, Inchcape prekių įgijėjai, asmenys, asmenys atlikę aktyvius veiksmus Inchcape socialinės žiniasklaidos paskyrose bei sutikę gauti Inchcape rinkodaros medžiagą, asmenys, dalyvaujantys renginiuose, bet ir numato pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles.

Laikoma, kad Jus susipažįstate ir išreiškiate savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai Jus apsilankote Interneto svetainėje ir (ar) įsigyjate Inchcape parduodamą prekę ir (ar) paslaugą, atliekate aktyvius veiksmus Inchcape socialinės žiniasklaidos paskyrose, dalyvaujate mūsų renginiuose ar sutinkate, kad Inchcape su Jumis susisiektų ir teiktų rinkodaros medžiagą.

Svarbu: iš Svetainės Jus galite pasiekti kitas interneto svetaines, kurių duomenų valdytojas gali būti Inchcape arba kitos įmonės (pvz., Krasta auto, UAB; ar „Inchcape Motors Finland“, Oy; ar BMW AG), todėl visuomet rekomenduojame susipažinti su puslapio, kuriame naršote, Privatumo politika (privatumo politikų sąrašas pateikiamas Privatumo politikos 12 skyriuje), kad būtumėte tinkamai informuoti apie duomenų valdytojo atliekamus veiksmus su Jūsų asmens duomenimis. Jei nesate tikri, ar tinkamai suprantate šias Privatumo politikos sąlygas, visuomet galite susisiekti su mumis nurodytais kontaktais ir mes atsakysime į Jums kilusius klausimus.

 1. APIE MUS

Inchcape yra Lietuvos Respublikoje įregistruota įmonė, kurios kodas yra 300805444, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 137, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę yra kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre, el. pašto adresas – privatumas@inchcape.lt, telefono numeris +370 5 216 8232.

 1. KAS YRA ASMENS DUOMENYS?

Asmens duomenys yra bet kokia mūsų apie Jus renkama informacija, kuri gali būti panaudota Jūsų asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant Jūsų vardą, pavardę, adresą, IP adresą, transporto priemonės valstybinį numerį, kurią apie Jus Inchcape renka šioje Privatumo politikoje ar atskirame Jūsų sutikime ar susitarime su Inchcape nurodytų tikslų.

Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią Jūsų asmeninę informaciją, su kuria susipažįstame Jums susisiekus su mumis socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus Inchcape socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose.

Siekiame suteikti Jums kuo daugiau informacijos apie tai, kaip tvarkome tokius asmens duomenis, kad pateikdami juos Inchcape žinotumėte, kaip jie bus naudojami.

 1. KAIP IR KODĖL TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Inchcape yra reikalingi Jūsų asmens duomenys, kurie gali būti renkami toliau aprašomais būdais. Privatumo politikoje nurodome, ko galite tikėtis, kai Inchcape renka asmens duomenis apie:

4.1. Mūsų interneto svetainių lankytojai 

4.1.1. Slapukai 

Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti interneto svetainę.

Mes taip pat renkame duomenis apie susirašinėjimą per mūsų svetainės lankytojų chat funkciją. Duomenys yra saugomi 6 mėnesius arba ilgiau (pagal paslaugų teikimo terminus), jei tai susiję su paslaugų užsakymu, skundų ar pretenzijų nagrinėjimu.

4.2. Socialinės žiniasklaidos priemonės 

Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Mūsų interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse. Šiuo metu turime šias paskyras:

4.2.1. Tinkle „Facebook“ – @InchcapeMotors, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation

4.2.2. Tinkle „LinkedIn“ – @Inchcape Motors Lietuva, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

4.2.3. Tinkle „Instagram“ – @Inchcape Motors, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

4.3. Susisiekite su mumis 

Mūsų interneto svetainėje pateikta keletas būdų, kaip galite su mumis susisiekti. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Norėdami susisiekti su mumis, Interneto svetainėje mums pateiksite savo vardą, pavardę, telefono numerį, pasirinktą laiką susitikimui ir artimiausią saloną.

Jei su mumis susisieksite el. paštu, mes tvarkysime tokius Jūsų duomenis: Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą bei susirašinėjimo tekstą. Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant pasirengti sutarties vykdymui. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis nebus įmanoma susisiekti.

Atkreipkite dėmesį, kad svetainėje taip pat gali būti naudojama el. laiškų stebėjimo ar blokavimo programinė įranga, ir Jūs privalote užtikrinti, kad Jūsų siunčiamuose laiškuose nebūtų neteisėto turinio.

Jei su mumis susisiekiate telefonu, Jums sutikus, pokalbis bus įrašomas, nesutikus prašome Jūsų naudotis kitomis komunikavimo priemonėmis. Pokalbių įrašai daromi siekiant užtikrinti kokybišką asmenų konsultavimą bei objektyvų skundų išnagrinėjimą. Įrašant pokalbį išsaugomi tokie jūsų duomenys: telefono numeris iš kurio skambinate, telefoninio pokalbio įrašas. Tokia informacija saugoma 30 dienų nuo pokalbio įrašymo dienos, po to sunaikinama.

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra tvarkomi tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę.

Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Neužmirškite pranešti mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.

Mes nerenkame Jūsų specialių kategorijų asmens duomenų (asmens duomenys, atskleidžiantys rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, genetiniai duomenys, biometriniai duomenys, sveikatos duomenys, duomenys apie lytinį gyvenimą ir orientaciją). Jei Jus savo iniciatyva mums šiuos duomenis atskleisite, mes laikysime, kad tai yra Jūsų aiškus sutikimas, kad minėti duomenys būtų tvarkomi. Tačiau, jei Inchcape neturės teisėto tikslo tokių duomenų rinkimui, duomenys bus be nepagrįsto delsimo ištrinti, o į Jus bus kreiptasi (jei tai bus būtina) su prašymu susisiekti su mumis neatskleidžiant tokių duomenų.

4.4. Asmens duomenys, renkami ketinant įsigyti automobilį 

Jums atvykus į mūsų klientų aptarnavimo padalinį ir paprašius pateikti pasiūlymą dėl automobilio pardavimo telekomunikacijų ar kitomis ryšio priemonėmis, prašysime Jūsų susipažinti su privatumo pranešimu ir pateikti Jūsų asmens duomenis tikslu išsiųsti Jums pasiūlymą. Tam bus reikalingi tokie Jūsų duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefonas, dominantis automobilis. Tam, kad geriau suprastume Jūsų poreikius, savo pasirinkimu galėsite mums pateikti kitą papildomą informaciją: Jūsų turimo / norimo automobilio markė ir modelis, pagaminimo metai.

Jūsų pasirinkimu galėsite gauti visą informaciją ir pasiūlymus apie visų mūsų platinamų prekių ženklų ir gamintojų automobilius. Jums pageidaujant gauti lizingo ar draudimo pasiūlymą, prašome kreiptis tiesiogiai į mūsų darbuotojus, kurie Jums suteiks informaciją apie Jūsų asmens duomenų gavėjus.

Jūsų sutikimas galios 5 (penkerius) metus. Po to Jūsų duomenys, surinkti šiuo tikslu, bus ištrinti ar sunaikinti.

Jums nusprendus įsigyti automobilį, paprašysime Jūsų mums pateikti Jūsų asmens duomenis. Tokie asmens duomenys apima pirkėjo vardą, pavardę, adresą, asmens kodą, el. pašto adresą, telefono numerį ir mokėjimo duomenis, kuriuos privalome surinkti norėdami sudaryti su Jumis sutartį ir parduoti Jums automobilį. Taip pat paprašysime mums parodyti savo asmens identifikavimo dokumentą.

Jei perkate automobilį įmonės vardu, tačiau nesate asmuo įgaliotas veikti įmonės vardu, taip pat prašysime pateikti dokumentus, įrodančius Jūsų teisę veikti įmonės vardu. Mums taip pat būtina žinoti Jūsų vardą, pavardę, adresą (jei šie duomenys nesutampa su pirkėjo duomenimis), kontaktinius duomenis, el. pašto adresą, įmonės pavadinimą (jei aktualu).

Šią informaciją renkame sutarties vykdymo pagrindu, kad galėtumėme valdyti ir administruoti pirkimo procesus bei mūsų santykius su Jumis, pavyzdžiui, susisiekti su Jumis telefonu ir pranešti, kad Jūsų automobilis yra paruoštas perduoti, bei pristatyti jį į atitinkamą veiklos vykdymo vietą, vykdyti pranešimus apie prekių defektų taisymą, priminti apie techninę apžiūrą dėl garantijos taikymo.

Jums laiku neatsiskaičius už suteiktas prekes ir (ar) paslaugas, Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi skolų išieškojimo tikslais. Asmens duomenys, susiję su įsiskolinimu valdymu bus saugomi 5 metus po visiško skolos sumokėjimo. 

Prie sutarties Jums taip pat bus pateiktas privatumo pranešimas, su kuriuo Jus turėsite susipažinti ir pažymėti savo pasirinkimus dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros bei kitais jame nurodytais tikslais.

Mes saugosime Jūsų pasirašytą automobilio pirkimo sutartį bei kitus su pirkimu susijusius asmens duomenis atspausdintuose dokumentuose, kurie laikomi fizinėje rinkmenų kaupimo sistemoje, esančioje centre, kuriame įsigijote pirkinį.

Jūsų pateiktų duomenų valdytojai taip pat bus ir atitinkamo mūsų atstovaujamo prekių ženklo automobilių gamintojai bei su jais susijusios įmonės ir Inchcape Motors Finland Oy (jei ji atstovauja konkretų gamintoją), kurie naudos Jūsų pateiktus duomenis siekiant įvykdyti sutartį, sudarytą tarp Jūsų ir Inchcape, garantinio aptarnavimo, pranešimo apie automobilių defektų taisymą tikslais. Šiuos duomenis minėti asmenys valdys Inchcape ir gamintojo teisėtų interesų pagrindu, siekiant tinkamos kompensacijos už garantinį aptarnavimą. Taip pat, siekiant įvykdyti prievolę pranešti apie parduotų automobilių defektus ir jų ištaisymą.

Sutartys ir apskaitos dokumentai (fizine ir elektronine forma) yra sunaikinami praėjus 10 metų laikotarpiui. Susirašinėjimas su klientu ištrinamas ar sunaikinamas praėjus 5 metams po paskutinio kontakto.

4.5. Asmenys, kurie naudojasi mūsų paslaugomis (bandomasis važiavimas, automobilių techninė apžiūra ir priežiūros darbai)

Jums nusprendus užsiregistruoti į mūsų servisą (t. y. užsakyti mūsų teikiamas apžiūros / remonto ar kitas paslaugas), prašysime Jūsų užpildyti registracijos formoje prašomus asmens duomenis bei juos tvarkysime Jūsų užsakomos paslaugos suteikimo tikslu. Tokie duomenys apima Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ir kitą informaciją apie užsakymą (pvz., serviso miestas; registracijos data, laikas; aptarnaujantis serviso paslaugų vadybininkas (vardas, pavardė); numatomi darbai; trumpas darbų aprašymas; automobilio modelis; valstybinis numeris; pageidavimas gauti nemokamą pakaitinį automobilį ar paimti ir grąžinti automobilį; automobilio paėmimo ir grąžinimo adresas bei informaciją apie suteiktas serviso paslaugas (data, suteiktos paslaugos, įsigytos prekės, kaina, kiekis).

Sutarties vykdymo tikslais mes taip pat tvarkysime duomenis apie Jūsų automobilio gedimus, būklę, kintančius parametrus, nuo kurių priklauso garantijos sąlygos (pvz. kilometražas, tepalų keitimo data ir kt.), atliktus darbus.

Jūsų pateiktų duomenų valdytojai taip pat bus ir atitinkamo mūsų atstovaujamo prekių ženklo automobilių gamintojai bei su jais susijusios įmonės ir Inchcape Motors Finland Oy (jei ji atstovauja konkretų gamintoją), kurie naudos Jūsų pateiktus duomenis siekiant įvykdyti sutartį, sudarytą tarp Jūsų ir Inchcape, garantinio aptarnavimo, pranešimo apie automobilių defektų taisymą tikslais. Šiuos duomenis minėti asmenys valdys Inchcape ir gamintojo sutarties vykdymo (Bendrovės klientų atveju), taip pat teisėtų interesų pagrindu (Bendrovės klientų ir kitų besikreipiančiųjų dėl garantinio aptarnavimo asmenų atveju), siekiant tinkamos kompensacijos už garantinį aptarnavimą. Taip pat, siekiant įvykdyti prievolę pranešti apie automobilių defektų taisymą.

Serviso registracijos duomenis aktyvioje duomenų bazėje tvarkome 6 mėnesius, skaičiuojant nuo servisų paslaugų suteikimo dienos. Serviso paslaugų sutartį bei apmokėjimą patvirtinančius dokumentus, mes turime saugoti 10 metų, skaičiuojant nuo pilno sutarties įvykdymo dienos.

Jums pardavus pagal Serviso paslaugų sutartį aptarnaujamą automobilį, duomenys apie šio automobilio remonto istoriją gali būti atskleisti naujam automobilio savininkui remiantis Reglamento 6 str. 1 d. f., t.y. siekiant trečiųjų asmenų (naujo automobilio savininko) teisėtų interesų gauti tikrovę atitinkančią informaciją apie įsigyto automobilio serviso remonto darbų atlikimo istoriją. Jus turite teisę paprieštarauti dėl tokio asmens duomenų tvarkymo kreipdamasis į Bendrovę dėl šios teisės įgyvendinimo. Nepaisant to, Bendrovė turi teisę įrodyti, jog asmens duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų kaip duomenų subjekto interesus, teises ir laisves.

Jums nusprendus išbandyti pasirinktą transporto priemonę ir užsiregistruoti bandomajam važiavimui, prašysime Jūsų užpildyti bandomojo važiavimo formoje prašomus asmens duomenis. Šiuos duomenis tvarkysime Jūsų užsakomos paslaugos suteikimo tikslu. Tokie duomenys apima Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ir kitą informaciją apie užsakomą paslaugą (kaip pvz., dominantis automobilio modelis, miestas ir kt.) ar suteiktą paslaugą (kaip pvz., važiavimo data, laikas; automobilio modelis; komentarai ar pan.). Taip pat papildomai gali būti renkami sutarties sudarymui būtini Jūsų identifikaciniai duomenys (kaip pvz. gimimo data, asmens kodas, vairuotojo pažymėjimo numeris ir pan.). Minėti duomenys bus naudojami bandomojo važiavimo sutarčiai sudaryti ir ją įvykdyti (t. y. pagal sutartį suteikti Jums galimybę pasibandyti norimą automobilį) bei tvarkomi vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. b) p., t. y. sudaryti su Jumis sutartį ir ją vykdyti, taip pat Reglamento 6 str. 1 d. c) p., t. y. mums taikoma teisine prievole saugoti sutartis ir apskaitos dokumentus bei Reglamento 6 str. 1 d. f) p., t. y. mūsų teisėtu interesu pareikšti ir (ar) apginti savo teisinius reikalavimus (kai taikoma). Bandomojo važiavimo registracijos duomenis aktyvioje duomenų bazėje tvarkome 3 mėnesius, skaičiuojant nuo bandomojo važiavimo atlikimo dienos. Bandomojo važiavimo sutartis ir (ar) kitus susijusius dokumentus, mes turime saugoti 10 metų, skaičiuojant nuo pilno sutarties įvykdymo dienos.

Suteikus Jums mūsų aukščiau aprašytas paslaugas, pasiūlysime Jums išreikšti savo nuomonę dėl suteiktų paslaugų (remiantis šios Privatumo politikos 4.6. p.). Jums nurodžius, kad paslauga buvo suteikta nekokybiškai ir (ar) turi atitinkamų trūkumų, susisieksime su Jumis Jūsų nurodytu tel. nr. ne vėliau kaip per 24 val. nuo Jūsų atsiliepimo gavimo dienos, siekiant išsiaiškinti bei pašalinti trūkumus dėl nekokybiškai suteiktos paslaugos.

4.6. Rinkodaros medžiagos užsakymas 

Jei esate klientas arba pateikėte mums užklausą, rinkdami Jūsų asmens duomenis suteiksime Jums galimybę atsisakyti rinkodaros pranešimų. Jei neatsisakysite gauti rinkodaros pranešimų, susisieksime su Jumis el. paštu arba telefonu, siekdami teisėto tikslo – reklamuoti savo produktus ir paslaugas, susijusius su Jūsų pirkiniu arba užklausa. Jus turite teisę bet kada atsisakyti gauti šiuos pranešimus susisiekdami su mumis el. paštu privatumas@inchcape.lt.

Jei esate klientas ar atsiuntėte mums užklausą ar domitės mūsų produktais ir paslaugomis, mes sudarysime Jums galimybę rinktis ir nuspręsti ar sutinkate gauti rinkodaros medžiagą iš mūsų atstovaujamų prekių ženklų automobilių ir iš su jais susijusių asmenų, taip pat Inchcape Motors Finland Oy ir kitų mūsų partnerių (draudimo įmonių, lizingo paslaugas, automobilių pagerinimo paslaugas teikiančių bendrovių). Tokiu būdu savo sutikimo pagrindu Jus gausite naujausią informaciją, priminimus ir pranešimus, Jūsų bus teiraujamasi apie mūsų paslaugų ar platinamų prekių kokybę bei aptarnavimo kokybę.Jums bus palikta galimybė atsisakyti gauti tokius pranešimus. Jei sutiksite gauti tokius pranešimus, prašysime nurodyti asmens duomenis (vardą, pavardę, pašto adresą ir el. pašto adresą) bei automobilio duomenis (markę ir modelį), kad galėtumėme siųsti Jums tokius pranešimus. Jus turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip atšaukti sutikimą, skaitykite toliau.

Jums sutikus, pakviesime Jus dalyvauti mūsų apklausose (kiek tai susiję su Ford, Mazda bei Bravoauto prekės ženklų prekių įsigijimu ir (ar) paslaugų suteikimu). Jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą, tel. nr. bei apklausoje pateikiami asmens duomenis) bus tvarkomi duomenų valdytojo UAB „Inchcape Motors” ir bus perduodami duomenų tvarkytojui UAB „Synopticom” paslaugų teikimo kokybės užtikrinimo tikslais Jūsų sutikimo pagrindu. Atitinkamoje apklausoje pateikti duomenys bus saugomi 3 mėn. nuo duomenų pateikimo dienos, vėliau bus anonimizuojami.

Jums sutikus gauti tiesioginės rinkodaros medžiagą (įskaitant dalyvauti automobilių gamintojų apklausose), Jūsų sutikime nurodyti asmens duomenys bus perduodami Jaguar ir Land Rover gamintojams tiesioginės rinkodaros tikslais. Plačiau apie Jaguar ir Land Rover gamintojų vykdomą asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais galite rasti: https://www.jaguarlandrover.com/retailer-systems-privacy-policy .

Jūsų asmens duomenis rinksime užpildydami formą aptarnavimo centre arba Jus patys užpildysite duomenis Interneto svetainėje arba gamintojų svetainėse (pvz. mazda.lt, jaguar.lt, landrover.lt, mitsubishi.lt, ford.lt).

Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami 5 (penkerius) metus po sutikimo gavimo, o po to ištrinami. Jūsų sutikimo gavimo faktas, kaip įrodymas, bus saugomas 1 (vienerius) metus pasibaigus sutikimo saugojimo laikotarpiui arba Jums atšaukus sutikimą.

Jei kada nors nuspręsite, kad nebenorite gauti rinkodaros pranešimų, jų galite bet kada atsisakyti pašalindami savo duomenis iš adresatų sąrašo. Tai padarysite paspausdami rinkodaros pranešime pateiktą nuorodą arba susisiekdami su mumis šiuo kontaktiniu el. pašto adresu: privatumas@inchcape.lt. Jums atsisakius gauti pranešimus, mes saugosime informaciją (datą ir būdą) apie tai, kad atšaukėte sutikimą gauti rinkodaros pranešimus.

4.7. Dalyvavimas Inchcape renginiuose 

Jums sutikus, Jūsų dalyvavimo faktas, vardas, pavardė ir nuotrauka bus naudojami pranešant visuomenei apie Inchcape renginius (naujų automobilių pristatymas ir kt.). Mes pasižadame tokių nuotraukų naudojimu nepažeisti Jūsų garbės ir orumo. Jūsų nuotraukos Jūsų sutikimu gali būti publikuojamos Inchcape socialinės žiniasklaidos paskyrose, Internetiniame puslapyje ar gamintojų, kurių prekių ženklus atstovauja Inchcape puslapiuose. Tokiu atveju duomenų valdytojai bus asmenys, naudojantys šias nuotraukas.

Žiniasklaidos atstovai gali publikuoti Jūsų nuotraukas tik laikydamiesi jiems taikomų įstatymų reikalavimų, tačiau Inchcape neatsako už žiniasklaidos atstovų veiksmus.

Nuotraukos bus publikuojamos ir saugomos dvejus metus po renginio, išskyrus įstatymų leidžiamas išimtis.

4.8. Dalyvavimas atrankose 

Mes renkame ir tvarkome Jūsų gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu. Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.

Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis pasibaigus šiai darbo atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai su atrinktu kandidatu bus pasirašyta darbo sutartis.

Šiuos asmens duomenis gauname Jums juos pateikus per darbo skelbimų portalus (kaip antai cvbankas , cv-online ir kt.), per soc. tinklus (LinkedIn) ir (arba) kai atsiunčiate mums tiesiogiai Bendrovės el. pašto adresais.

4.9. Vykdomas vaizdo stebėjimas

Mūsų salonuose turto ir asmenų apsaugos tikslais yra vykdomas vaizdo stebėjimas. Informaciją, įvykus įvykiui (automobilio apgadinimas, vagystė ar kt.) galime perduoti policijai, draudimo bendrovėms. Vaizdo duomenys yra saugomi tol kol prisipildo atitinkamo įrenginio atmintis, tačiau ne ilgiau kaip 30 dienų, remiantis Bendrovės teisėtu interesu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. f p.). Teisėtas interesas pasireiškia siekiu užtikrinti Bendrovės turto, taip pat Darbuotojų ir klientų turto bei sveikatos apsaugą.

4.10. Vykdomas buvimo vietos ir judėjimo stebėjimas (GPS)

Tam tikruose Bendrovės pakaitiniuose ir (ar) demo automobiliuose gali būti įrengta buvimo vietos ir judėjimo nustatymo sistema (GPS), kuri yra prieinama per atitinkamo automobilio gamintojo programėlę (pvz., My Mazda App, FordPass ir t.t.). Tuo atveju, kai kyla įtarimas dėl netinkamo automobilio naudojimo, Bendrovė gali vykdyti buvimo vietos ir judėjimo stebėseną. Šiuo atveju Bendrovė yra duomenų valdytoja ir tvarko duomenis Bendrovės teisėto intereso (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. f p.) pagrindu. Teisėtas interesas pasireiškia siekiu užtikrinti Bendrovės turto apsaugą nuo vagysčių ir (ar) kito neteisėto panaudojimo. Šie duomenys nėra atskirai saugomi ir (ar) nuolat stebimi. Atitinkamo pakaitinio ir (ar) demo automobilio GPS stebėjimas realiu laiku gali būti vykdomas tik esant įtarimui dėl netinkamo automobilio naudojimo ir (ar) esant požymiams, kad gali kilti žala atitinkamam automobiliui (pvz., laiku negrąžintas automobilis).

 

Taip pat, kai kuriuose Bendrovės automobiliuose gali būti įrengta Sherlog sistema, kuri veikia radio lokacijos principu. Šiuo atveju Bendrovė nėra nei duomenų valdytojas, nei duomenų tvarkytojas; įvykus atitinkamam incidentui, pavyzdžiui vagystei, Bendrovė informuoja Sherlog apie būtinybę aktyvuoti Sherlog sistemą, kuri ir yra duomenų valdytojas.

 

Informacija apie tai, ar atitinkamam automobilyje yra įrengta buvimo vietos ir judėjimo nustatymo sistema (Sherlog ir (ar) gamintojo programėlės pagalba) yra nurodoma duomenų subjektui žodžiu bei raštu prieš perduodant jam atitinkamą pakaitinį ir (ar) demo automobilį.

 1. JŪSŲ DUOMENYS IR TREČIOSIOS ŠALYS

Jūsų sutikimu, esant teisinei prievolei ar teisėtam interesui mes Jūsų asmens duomenis perduodame trečiosioms šalims esančioms ES/EEE. Su tuo susijusi informacija yra pateikiama žemiau.

Trečioji šalis

Duomenys

Perdavimo tikslai

Pagrindas

Kiek laiko saugomi duomenys

Duomenų apsaugos pareigūnas ir jo kontaktai

Inchcape JLR Baltis SIA

Inchcape JLR Baltis SIA atstovaujamų automobilių gamintojų prekes įsigijusių asmenų vardas, pavardė, tel. numeris, el. paštas, gyvenamoji vieta, įsigyto automobilio markė, modelis, registracijos kodas

Pranešimas apie prekių defektų taisymą

Teisinė prievolė

5 metai

Įmonės kodas: 40203291379, juridinis adresas: Skanstes iela 4A, Riga, LV-1013 (Ryga).

Inchcape Motors Finland Oy

Inchcape Motors Finland Oy atstovaujamų automobilių gamintojų (Mazda, Jaguar and Land Rover), prekes įsigijusių, serviso paslaugas gavusių klientų ar potencialių klientų vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, norimo automobilio markė, modelis

Tiesioginė rinkodara

Sutikimas

Klientų duomenys ir kiti duomenys, susiję su klientų sutartimis, paprastai yra saugomi 10 metų po finansinių metų (ataskaitinio laikotarpio) pabaigos. Potencialių klientų duomenys paprastai yra saugomi 12 mėnesių.

Markku Riekola
Adresas: Ansatie 6a C, 01740 Vantaa, Suomija

 

Inchcape Motors Finland Oy atstovaujamų automobilių gamintojų prekes įsigijusių, serviso paslaugas gavusių klientų vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, turimo automobilio markė, modelis, įsigyto automobilio markė, modelis, įsigijimo data, nuomonė apie aptarnavimą

Inchcape aptarnavimo kokybės kontrolė

Sutikimas

5 metai

 

 

Inchcape Motors Finland Oy atstovaujamų automobilių gamintojų prekes įsigijusių asmenų vardas, pavardė, tel. numeris, el. paštas, gyvenamoji vieta, įsigyto automobilio markė, modelis, registracijos kodas

Pranešimas apie prekių defektų taisymą

Teisinė prievolė

5 metai

 

 

Inchcape Motors Finland Oy atstovaujamų automobilių gamintojų prekes įsigijusių asmenų duomenys apie automobilį (automobilio kėbulo numeris (VIN), kiti duomenys susiję su automobiliu (pvz. rida, nuotraukos, vaizdo medžiaga, remontų istorija ir pan.), duomenys apie Inchcape suteiktas paslaugas, kintantys  automobilio parametrai, reikalingi garantijos sąlygoms nustatyti

Garantinis aptarnavimas

Sutarties vykdymas, teisėtas interesas

5 metai

 

JAGUAR LAND ROVER LIMITED, Anglijoje ir Velse įsteigta bendrovė, registracijos Nr. 1672070

Jaguar ar Land Rover automobilius įsigijusių, serviso paslaugas gavusių klientų ar potencialių klientų vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, norimo automobilio markė, modelis

Tiesioginė rinkodara

Sutikimas

5 metai

Mira Welling

 

mira.welling(at)inchcape.fi

 

Jaguar ar Land Rover automobilius įsigijusių, ar šių automobilių serviso paslaugas gavusių klientų vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, turimo automobilio markė, modelis, įsigyto automobilio markė, modelis, įsigijimo data, nuomonė apie aptarnavimą JAGUAR LAND ROVER  LIMITED pats kreipsis į klientus

Inchcape aptarnavimo kokybės kontrolė

Sutikimas

5 metai

 

 

Jaguar ar Land Rover prekes įsigijusių asmenų vardas, pavardė, tel. numeris, el. paštas, gyvenamoji vieta, įsigyto automobilio markė, modelis, registracijos kodas

Pranešimas apie prekių defektų taisymą

Teisinė prievolė

5 metai

 

 

Jaguar ar Land Rover prekes įsigijusių asmenų duomenys apie automobilį (automobilio kėbulo numeris (VIN), kiti duomenys susiję su automobiliu (pvz. rida, nuotraukos, vaizdo medžiaga, remontų istorija ir pan.), duomenys apie Inchcape suteiktas paslaugas, kintantys automobilio parametrai, reikalingi garantijos sąlygoms nustatyti

Garantinis aptarnavimas

Sutarties vykdymas, teisėtas interesas

5 metai

 

Ford werke GMBH, Vokietijoje įsteigta įmonė ir Ford Motor Compnay, Ltd, įmonė 

įsteigta JK

Ford automobilius įsigijusių, serviso paslaugas gavusių klientų ar potencialių klientų vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, norimo automobilio markė, modelis

Tiesioginė rinkodara

Sutikimas

5 metai

Ford-Werke GmbH
Ford-Kundenzentrum
Postfach 710265
50742 Köln
Tel. +4922190-33333 
E-Mail: kunden@ford.com

 

Ford prekes įsigijusių asmenų vardas, pavardė, tel. numeris, el. paštas, gyvenamoji vieta, įsigyto automobilio markė, modelis, registracijos kodas

Pranešimas apie prekių defektų taisymą

Teisinė prievolė

5 metai

 

 

Ford prekes įsigijusių asmenų duomenys apie automobilį (automobilio kėbulo numeris (VIN), kiti duomenys susiję su automobiliu (pvz. rida, nuotraukos, vaizdo medžiaga, remontų istorija ir pan.), duomenys apie Inchcape suteiktas paslaugas, kintantys automobilio parametrai, reikalingi garantijos sąlygoms nustatyti

Garantinis aptarnavimas

Sutarties vykdymas, teisėtas interesas

5 metai

 

MC Automobile Europe N. V. , įmonė, įsteigta Olandijoje

Mitsubishi automobilius įsigijusių, serviso paslaugas gavusių klientų ar potencialių klientų vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, norimo automobilio markė, modelis

Tiesioginė rinkodara

Sutikimas

3 metai

Privacy Officer
Dun & Bradstreet, Inc.
101 JFK Parkway 5th Floor
Short Hills, NJ 07078
privacyofficer@dnb.com

EUDPO@dnb.com

 

Mitsubishi prekes įsigijusių asmenų vardas, pavardė, tel. numeris, el. paštas, gyvenamoji vieta, įsigyto automobilio markė, modelis, registracijos kodas

Pranešimas apie prekių defektų taisymą

Teisinė prievolė

3 metai

 

 

Mitsubishi prekes įsigijusių asmenų duomenys apie automobilį (automobilio kėbulo numeris (VIN), kiti duomenys susiję su automobiliu (pvz. rida, nuotraukos, vaizdo medžiaga, remontų istorija ir pan.), duomenys apie Inchcape suteiktas paslaugas, kintantys automobilio parametrai, reikalingi garantijos sąlygoms nustatyti

Garantinis aptarnavimas

Sutarties vykdymas, teisėtas interesas

3 metai

 

Duomenys taip pat Jūsų sutikimu arba sutarties vykdymo pagrindu gali būti teikiami bankams, draudimo įmonėms, automobilių pagerinimo paslaugas teikiantiems paslaugų teikėjams.

 1. ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS

Paprastai mes neatskleidžiame Jūsų asmens duomenų, tačiau tam, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas Inchcape veiklos tęstinumas ir tinkamas paslaugų teikimas bei prekių pristatymas, mes atskleidžiame informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, tiekėjams, subrangovams, distributoriams, paslaugų teikėjams / duomenų tvarkytojams (IT paslaugas teikiančioms įmonėms, skolų išieškojimo, rinkodaros paslaugas teikiančioms įmonėms ir kt.), jei pagrįstai reikia tiems tikslams pasiekti, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

Tam tikromis aplinkybėmis galime būti įpareigoti perduoti Jūsų asmens duomenis, kai:

 1. Informaciją turime atskleisti pagal įstatymus, įskaitant atvejus, kai asmens duomenis turime atskleisti mokesčių administratoriui ir teisėsaugos institucijoms nusikaltimų prevencijos bei aptikimo tikslais;
 2. Asmens duomenis turime atskleisti dėl teisinių procedūrų arba siekdami gauti teisinę konsultaciją, arba juos atskleisti yra būtina siekiant nustatyti, įgyvendinti arba apginti mūsų teises;
 3. Informaciją būtina atskleisti siekiant apsaugoti mūsų arba kitų asmenų interesus (pavyzdžiui, užkirsti kelią sukčiavimui);
 4. Informaciją būtina atskleisti siekiant apsaugoti Jūsų gyvybiškai svarbius interesus (pavyzdžiui, jei pasijuntate blogai mūsų patalpose ir mums tenka kreiptis medicininės pagalbos);
 5. Informacija turi būti atskleista trečiajai šaliai, kuri mūsų vardu teikia administravimo ar duomenų tvarkymo paslaugas. Susidarius tokioms aplinkybėms, įsipareigojame imtis priemonių ir užtikrinti, kad trečiosios šalys saugotų asmens duomenis taip pat, kaip juos saugome mes, bei pranešti Jums apie šio privatumo pranešimo pakeitimus; ir
 6. Informaciją būtina atskleisti potencialiam mūsų įmonės turto ar organizacijos pirkėjui.

Duomenų gavėjų sąrašas, nurodytas šioje Privatumo politikoje gali būti atnaujintas. Jei Jus pageidaujate gauti atnaujintą duomenų gavėjų sąrašą, prašome apie tai mums pranešti el. paštu adresu privatumas@inchcape.lt, nurodant „Pageidauju gauti atnaujintą Inchcape tvarkomų asmens duomenų gavėjų sąrašą“.

7.ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS Į TREČIĄSIAS VALSTYBES

Jūsų asmens duomenys į trečiąsias valstybes perduodami tik laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

Kiekvienu atveju, jeigu reikia perduoti Jūsų asmens duomenis į trečiąją valstybę ar tarptautinę organizaciją garantinio aptarnavimo ir (ar) kitais šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais, laikomasi vienos iš šių sąlygų: (i) duomenys perduodami valstybei, dėl kurios yra priimtas sprendimas dėl tinkamumo (trečiosios valstybės, kurios atitinka keliamą apsaugos lygį yra tvirtinamos Europos Sąjungos Komisijos); (ii) duomenų perdavimas yra vykdomas taikant teisės aktuose nurodytas tinkamas apsaugos priemones (pvz., teisiškai privalomu ir vykdytinu valdžios institucijų arba įstaigų tarpusavio dokumentu; įmonėms privalomomis taisyklėmis pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 47 straipsnį; standartinėmis Duomenų apsaugos sąlygomis, kurias Europos Sąjungos Komisija priima laikydamasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 93 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros); (iii) laikomasi kitų teisės aktuose nurodytų nukrypti leidžiančių nuostatų, jei neįmanoma perduoti duomenų pagal aukščiau paminėtus papunkčius.

Tuo atveju jei vienintelis teisėtas pagrindas Jūsų asmens duomenų perdavimui į trečiąsias valstybes yra Jūsų sutikimas, Jūsų asmens duomenys bus perduoti tik esant aiškiam Jūsų sutikimui ir informavus Jus apie galimus tokių perdavimų pavojus dėl to, kad nepriimtas sprendimas dėl tos šalies tinkamumo ir nesustatytos tinkamos apsaugos priemonės.

 1. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS

Suprantame, kad savo asmens duomenis mums pateikiate gera valia ir tikitės, kad jie bus apsaugoti. Dėl šios priežasties į Jūsų asmens duomenų saugumą žiūrime rimtai. Tai reiškia, kad siekdami tinkamai apsaugoti Jūsų asmens duomenis savo sistemose, imamės atitinkamų vidinių priemonių. Tai yra:

 1. JŪSŲ TEISĖS

Jus turite tam tikrų teisių savo asmens duomenų atžvilgiu, taigi šiame skyriuje suteikiame daugiau informacijos apie tokias teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo kaip duomenų subjekto teises ir (ar) juos įgyvendinti, susisiekite su mumis šiuo el. pašto adresu: privatumas@inchcape.lt.

9.1. Teisė atšaukti sutikimą 

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti. Jei norite atšaukti sutikimą, pateikite mums rašytinį prašymą šiuo el. pašto adresu: privatumas@inchcape.lt.

9.2. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis 

Siekiame, kad Jus iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jus galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jus turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti:

9.2.1. Pateikite mums rašytinį prašymą šiuo el. pašto adresu: privatumas@inchcape.lt;

9..2.2. Patvirtinkite savo asmens tapatybę; ir

9..2.3. Teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.

Atsakymą pateiksime per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo dienos.

9.3. Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos 

Tikimės, kad Jus suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sunku. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šį privatumo pranešimą, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis šiuo el. pašto adresu: privatumas@inchcape.lt.

9.4. Kitos duomenų subjekto teisės 

Toliau pateikiame informaciją apie kitas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos. Laikas nuo laiko skelbiame savo politiką, kurioje paaiškiname, kaip reaguojama į atitinkamus prašymus, ir ko iš mūsų galite tikėtis pateikę prašymą įgyvendinti Jūsų teises. Paskelbę tokią politiką, čia pateiksime nuorodą į ją. Tokiu atveju paprašysime Jūsų pateikti prašymą raštu šiuo el. pašto adresu: privatumas@inchcape.lt ir patvirtinti savo asmens tapatybę.

9.4.1. Jus turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes paprašysime Jūsų patvirtinti šią informaciją (pateikti patvirtinančius įrodymus).

9.4.2. Jus turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Prašome atkreipti dėmesį, kad tokį prašymą galėsime įvykdyti tik, jeigu:

9.4.3. Jus turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:

9.4.4. Jus turite teisę į duomenų, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų ­­­kopiją.

9.4.5. Jus turite teisę nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis:

 1. SKUNDAI

Esate mums svarbūs ir mums svarbu užtikrinti Jūsų asmens duomenų apsaugą. Asmens duomenų tvarkymui taikome griežtus standartus. Taigi labai rimtai vertiname bet kokius skundus, susijusius su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir prašome pranešti mums apie bet kokias su tuo susijusias problemas.

Kai susisiekiate su mumis norėdami pateikti skundą, Jūsų asmens duomenis naudojame tik skundui išnagrinėti ir atsakymui pateikti bei mūsų teikiamų paslaugų kokybei įvertinti. Gavus skundą dėl mūsų komandos nario, mums gali tekti atskleisti šiam asmeniui Jūsų asmens tapatybę. Jus galite nurodyti, kad nepageidaujate, jog Jūsų asmens tapatybę atskleidžianti informacija būtų atskleista, ir mes stengsimės atsižvelgti į Jūsų prašymą. Vis dėlto, išnagrinėti skundą anonimiškai ne visada gali būti įmanoma.

Jei esate nepatenkinti mūsų atsakymu, Jus taip pat galite pateikti skundą tiesiogiai Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.ada.lt). Jus taip pat turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, valstybėje narėje, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas.

 1. KITŲ INTERNETO PUSLAPIŲ PRIVATUMO POLITIKOS

Iš mūsų Svetainės galite pasiekti ir kitas interneto svetaines. Daugiau apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo kitose svetainėse skaitykite konkrečios svetainės privatumo politikoje:

Nr.

Svetainė:

Nuoroda į privatumo politiką:

1.        

www.ford.lt

https://www.ford.lt/Privatumo_Politika

2.        

www.jaguar.lt

https://www.jaguar.lt/slapukai-ir-privatumo-politika

3.        

www.landrover.lt

https://www.landrover.lt/slapukai-ir-privatumo-politika

4.        

www.mazda.lt

https://www.mazda.lt/privatumo-politika/

5.        

www.mitsubishi-motors.lt

Privatumo politika

6.        

www.bmw.lt

https://www.bmw.lt/lt/footer/metanavigation/legal-disclaimer-pool/legal-disclaimer.html

7.        

www.bmw-moto.lt

https://bmw-moto.lt/privatumo-politika

8.        

www.krasta-auto.lt/rolls-royce/

Privatumo politika

 

Mes turime teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šią Privatumo politiką. Apie Privatumo politikos pakeitimus papildomai informuojami nebūsite, t. y. atnaujinta Privatumo politikos redakcija bus paskelbiama Svetainėje. Todėl, rekomenduojame ir raginame Jus periodiškai apsilankyti mūsų Svetainėje ir susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-06-16

2023-01-13 Privatumo politika

2022-06-01 Privatumo politika

UAB Autovista privatumo politika.